Hygienkonsult.se/Produkter

Produkter

Hygienutbildning i HACCP & egenkontroll

I 15 av Sveriges städer utför J.F. Hygienkonsult kontinuerligt Hygienutbildningar för dig som hanterar mat och behöver ett Hygienkort som bevis på att du gått en hygienutbildning.

Kursen är utarbetad i enlighet med Livsmedelsverkets förslag på basutbildning i livsmedelshygien. Den uppfyller de befintliga nordiska kraven (Danmark, Finland, Norge) på personer som hanterar livsmedel.

Utbildningsmål
Kursdeltagarna får en ökad medvetenhet och förståelse för livsmedelshygien, personlig hygien, rengöring, märkning samt vikten av rätt temperaturer. Detta uppfyller kraven på hygienutbildning enligt livsmedelslagen och ger i förlängningen ett fortsatt gott rykte med minskade kostnader och ökade intäkter som följd.

Riktar sig mot:
Personal som jobbar inom restaurangnäringen, hotell & konferens, café, pizzerior, mottagningskök, centralkök men även småskalig livsmedelsproducent.

Kursmaterial och dokumentation Kursinnehåll

Det är ett begränsat antal platser per ort så gör din anmälan nu genom att klicka här.

Om det är fler än tio kursdeltagare från samma företag skriver vi en offert. Klicka här så kommer ett formulär upp som du ska fylla i så återkommer vi till dig. Det går också bra att ringa 070-408 09 12. Varmt välkommen!


Utbildning HACCP i praktiken

Utbildningsledare är Joakim Färdig som har en mångårig erfarenhet av utbildning inom livsmedelshygien och HACCP samt praktiskt tillämpning av HACCP - baserade egenkontrollprogram. Joakim har bland annat utbildat kommunala inspektörer i HACCP där kursutvärderingarna visade på mycket nöjda deltagare.

Utbildningen vänder sig till kommunala livsmedelsinspektörer samt till dig som är kvalitetsansvarig som ansvarar över att bygga upp eller driva ett kontrollsystem enligt HACCP. Pedagogiken bygger på att ta tillvara på kursdeltagarnas egna erfarenheter och kunskap och ge svar på de frågor som väcks.

Kursen ger dig som livsmedelsinspektör lösningar på hur man kan bedöma ett HACCP baserat egenkontrollprogram beroende på verksamhetens art och storlek. Idén bygger på ett koncept där vi sätter kursdeltagarna i fokus som i arbetsgrupper tillsammans med kollegor får möjlighet att bygga upp sina egna HACCP - planer.

Utbildningens mål är att varje deltagare efter avslutad kurs ska veta hur man bygger upp ett anpassat HACCP baserat egenkontrollprogram. Deltagarna ska också ha kännedom om hur olika verksamheter kan ha olika krav när det gäller HACCP, beroende på dess verksamhet och storlek.

Innehåll dag 1:

Innehåll dag 2

Om detta är något som intresserar dig är du välkommen att höra av dig på info@hygienkonsult.se eller mobiltelefon: 070-408 09 12. Varmt välkommen!


Stora Hygienpaketet

För restaurangkedjor, hotellkedjor, detaljhandeln samt kommuner och landsting men även enskilda näringsidkare kan vi erbjuda det ”Stora Hygienpaket” som är en helhetslösning för en säker mathantering. Detta paket innehåller följande tjänster:

Vi kan erbjuda er ett avtal som innehåller samtliga ovanstående tjänster eller specifikt utvalda, allt för att hitta en lösning som ni efterfrågar.

Genom ett förebyggande arbete med livsmedelshygien - med oss som partner – borgar för en säker mathantering som förhindrar felaktig livsmedelshantering och reklamationer. Därmed förbättras också lönsamheten för Din verksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@hygienkonsult.se så berättar vi mer. Varmt välkommen!


HACCP & Egenkontroll

J.F. Hygienkonsult erbjuder hjälp med egenkontroll och HACCP så du långsiktigt skall kunna servera säker mat och utveckla din verksamhet.

Konceptet bygger på att vi utifrån ett mallsystem skräddarsyr egenkontrollen och faroanalysen utifrån dina specifika förutsättningar. När egenkontrollen är anpassat och uppbyggt med de rutiner och kontroller som krävs i enlighet med livsmedelslagen levereras systemet på en CD med tillhörande pärm. Du kan installera din egenkontroll på din egna PC och göra framtida nödvändiga förändringar utan att återigen behöva ta hjälp av en utomstående hygienkonsult.

Detta resulterar i en egenkontroll som är praktisk och rolig att arbeta efter, som fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet.

Vi hjälper till att upprätta HACCP-system och egenkontrollprogram för kunder som har följande verksamheter:

Inom kort publiceras bilder på pärmsystem här.

Tycker Du det låter intressant? Klicka här för att komma till ett formulär som du fyller i så återkommer vi till dig. Varmt välkommen!


BRC • ISO 22 000

Om ni har planer på att certifiera er enligt någon känd standard finns hos oss nödvändig kunskap för att hjälpa er med att bygga upp ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven för den standard som ni bestämt er för

Vi utför tillsammans med kund interrevisioner enligt dessa standarder.

Tycker Du det låter intressant? Klicka här för att komma till ett formulär som du fyller i så återkommer vi till dig.


Utbildningsplattform

För kunder med flera enheter som finns på många orter erbjuder J.F. Hygienkonsult kostnadsfri Internetbaserad utbildningsplattform där varje kund får egna inloggningsuppgifter. Detta möjliggör en total kontroll över planering, genomförande och uppföljning för utbildning av den egna personalen. För mer information och en demonstration kontakta Joakim Färdig på 070-408 09 12 eller info@hygienkonsult.se.
Hjälp med egenkontroll, HACCP, BRC, ISO 22000
Hygienutbildning för restaurang, konferens, storkök, mottagningskök, catering

Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss på Facebook    info@hygienkonsult.se