Hygienkonsult.se/Om oss

Om oss

J.F. Hygienkonsult ägs och drivs av Joakim Färdig, Livsmedelsingenjör med mer än femton års erfarenhet av hygienutbildningar, förebyggande matsäkerhet och livsmedelshygien.

J.F. Hygienkonsult är specialiserade på matsäkerhet i alla led – från jord till bord – där vi hjälper kunden att upprätta system som bidrar till trygg mat och säkra livsmedel. För att uppnå detta används verktyg som hygienutbildningar, HACCP, egenkontroll, BRC och ISO 22 000.

Våra kunder finns inom restaurangnäringen, detaljhandeln, hotell & konferens, caféer, småskalig livsmedelsindustri samt mottagningskök och centralkök inom kommuner och landsting.

Våra ledord är kunskap, människan och miljö.

Kunskap
Alla som är verksamma inom J.F. Hygienkonsult har nödvändiga kunskaper och färidgheter som borgar för högkvalitativa tjänster och produkter. För att kunna vara uppdaterad inom livsmedelsområdet – där färska nyheter snabbt blir gamla – omger vi oss av med de bästa kunskapsnätverken som finns att tillgå i Sverige.

Detta för att du som kund ska kunna känna dig trygg och snabbt kunna få svar på frågor som rör livsmedelsområdet.

Människan
Vi är i första hand en leverantör av kunskap där mötet människor emellan ger den bästa utdelningen. Av denna anledning utförs våra hygienutbildningar av konsulter på plats där kursdeltagarna har möjlighet att direkt reflektera över uppkomna frågeställningar som väcks. Genom denna pedagogik kan teorier och färdigheter förstås och omsättas i den egna verksamheten.

I våra kundrelationer är det enkla kommunikationsvägar där kunden kan känna sig trygg och på kort tid få den hjälp som behövs. Närhet och engagemang är nyckelord för vårt förhållningssätt till våra kunder.

Det är vid mötet människor emellan som inspirerande matsäkerhet upplevs.

Miljö
Främsta syftet med våra tjänster är trygga livsmedel varför det är en självklarhet att våra tjänster och produkter ska levereras med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi efterlever detta genom att bland annat använda energisnåla datorer och belysning, svanmärkt papper, och vid fikan blir det kravmärkt kaffe och fikabröd. I största möjliga mån används tåg framför flyg och vid taxiresor beställs miljötaxi, när detta finns på aktuell ort. Bli inte förvånad om utbildningskonsulten kommer farandes till er på cykel, med datorn på ryggen.

Vi försöker hela tiden bli bättre och eftersträvar en miljöcertifiering i ISO 14 000.

För mer information om vad vi har att erbjuda klicka här.

Hjälp med egenkontroll, HACCP, BRC, ISO 22000
Hygienutbildning för restaurang, konferens, storkök, mottagningskök, catering

Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss på Facebook    info@hygienkonsult.se