Hygienkonsult.se/Hygienutbildning

Hygienutbildning i HACCP & egenkontroll

Kursen är utarbetad i enlighet med Livsmedelsverkets förslag på basutbildning i livsmedelshygien. Den uppfyller de befintliga nordiska kraven (Danmark, Finland, Norge) på personer som hanterar livsmedel.


Utbildningsmål
:

Kursdeltagarna får en ökad medvetenhet och förståelse för livsmedelshygien, personlig hygien, rengöring, märkning samt vikten av rätt temperaturer. Detta uppfyller kraven på hygienutbildning enligt livsmedelslagen och ger i förlängningen ett fortsatt gott rykte med minskade kostnader och ökade intäkter som följd.


Riktar sig mot:

Personal som jobbar inom restaurangnäringen, hotell & konferens, café, pizzerior, mottagningskök, centralkök men även småskalig livsmedelsproducent.


Kursmaterial och dokumentation

Kursinnehåll och tider


08. 00 – 08.30

Kaffe och inskrivning

Vad handlar Livsmedelshygien om?

Varför Livsmedelshygien?

Livsmedelslagen och vad denna säger

Matförgiftningar

Farliga bakterier och hur dessa förhindras

Förhindra kontaminering

12.00 – 13.00

Lunch

Hur bygger man upp en bra fungerande egenkontroll?

Märkning och märkningsrutiner

Personalhygien och utbildning

Hur gör vi rent och varför

Underhållsrutiner av lokaler och utrustning

Skadedjur och skadeinsekter

Hur utförs en bra mottagningskontroll

15.00 – 15.15

Fika

Viktiga temperaturer (gränsvärden och åtgärder vid avvikelser)

Varför och vad är HACCP?

Hur använder man sig av HACCP?

Kursprov och utdelning av kursintyg

16.30 – 17.00

Sammanfattning och avslut


Kostnad
2100 kr exklusive moms per kursdeltagare och inkluderar fika och kursmaterial.

Vid frågor ring Joakim på 070-408 09 12

Fortfarande tveksam klicka här för att se vad andra tyckte om kursen

Anmälan till Hygienutbildning i HACCP & egenkontroll

STOCKHOLM • GÖTEBORG MALMÖ • UPPSALA • LINKÖPING • VÄSTERÅS ÖREBRO • JÖNKÖPING • TROLLHÄTTAN • GÄVLE SUNDSVALL • UMEÅ • SKELLEFTEÅ • PITEÅ LULEÅ BORÅS
Antal kursdeltagare:*
Utbildningstillfälle:*